chanhnghia.vn
   chanh nghia  

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức lấy mẫu đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (Số 28, Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng:

Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ viết biên nhận hồ sơ (ghi rõ ngày đến nhận kết quả).

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cá nhân, tổ chức làm lại hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 3: Chậm nhất trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức nhận được giấy biên nhận, Sở Xây dựng thông báo hẹn tổ chức đến Sở Xây dựng cùng cán bộ Sở đi kiểm tra thực địa:

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, phát hành văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ; chuyển Thanh tra Sở hoặc thanh tra chuyên ngành xử lý các trường hợp vi phạm hoặc thiếu các thành hồ sơ khi đi kiểm tra thực địa còn thiếu (nếu có).

- Trường hợp hồ sơ đạt, phát hành giấy phép xây dựng.

Bước 4: Đến ngày hẹn tổ chức đem biên nhận hồ sơ đến nhận giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng, nộp lệ phí theo quy định và ký tên vào sổ giao nhận hồ sơ (đối với trường hợp đồng ý cấp giấy phép xây dựng).

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan

3. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ nộp tại Sở Xây dựng bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu): bản chính.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất hoặc Hợp đồng thuê đất theo quy định của Luật Đất đai: bản sao công chứng;

- Bản vẽ thiết kế thể hiện: vị trí mặt bằng; mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải (có tên và chữ ký của chủ công trình): tối thiểu 03 bộ. Trường hợp nhà ở có tổng diện tích sàn > 250m2  hoặc > 3 tầng thì phải có tên và chữ ký của người chủ trì thiết kế, chữ ký và dấu của đơn vị thiết kế). Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải xin Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình; có phương án tháo dỡ công trình cũ (nếu có) do đơn vị tư vấn thiết kế có tư cách pháp nhân lập; trường hợp nâng tầng phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng xác định công trình đủ điều kiện nâng tầng, hoặc biện pháp gia cố của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân.

b) Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị khi đi kiểm tra thực địa cần phải có để kiểm tra bao gồm:

- Hồ sơ khảo sát địa chất công trình do đơn vị có pháp nhân lập (đối với trường hợp nhà ở có tổng diện tích sàn > 250m2 hoặc > 3 tầng): bản chính.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị khảo sát, chứng chỉ hành nghề khảo sát (đối với trường hợp nhà ở có tổng diện tích sàn > 250m2 hoặc > 3 tầng): bản chính.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn, các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện, nước (đối với trường hợp nhà ở có tổng diện tích sàn > 250m2 hoặc > 3 tầng): bản chính.

c) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết

Tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

7. Phí, lệ phí

- Lệ phí: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ đô thị.

- Mức phí: 50.000 đồng/1 giấy phép (Năm mươi ngàn đồng).

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a) Theo Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009:

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết được duyệt;

- Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;

b) Theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCVN : 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng:

- Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;

- Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

- Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh;

c) Theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị và Chỉ thị số 13/2006/CT-BXD ngày 23/11/2006 về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân:

- Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị;

- Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm;

- Đối với  nhà ở có tổng diện tích sàn lớn hơn 250m2, từ 03 tầng trở lên hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hoá thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện, tài liệu và nghiệm thu khảo sát địa chất của công trình. Nếu nhà ở có quy mô nhỏ hơn qui định nêu trên thì cá nhân, hộ gia đình tự tổ chức thiết kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

10. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

- Chỉ thị số 13/2006/CT-BXD ngày 23/11/2006 về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân  trong hoạt động xây dựng;

- Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND7 ngày 20/07/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Tin Cùng Người Đăng

VLXD tăng giá do...chi phí vận chuyển

CHÁNH NGHĨA - Thực hiện văn bản số 778/TCĐBVN-ATGT của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, từ ngày 01/4/2014 tất cả các trạm cân trên các tuyến đường giao thông đồng loạt thực hiện kiểm tra tải trọng xe, phạt vượt tải để đảm bảo an toàn đường bộ. Vì lý do này, chi phí vận tải vật liệu xây dựng (VLXD) cũng vì thế mà đã tăng lên trong tháng 5 vừa qua.

SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG Ở TẠI BÌNH DƯƠNG

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Chánh Nghĩa chuyên: + SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG Ở TẠI BÌNH DƯƠNG + Sản xuất, thi công, lắp dựng Nhà xưởng ở Bình Dương, Nhà thép tiền chế ở Bình Dương + Gia công các sản phẩm kết cấu thép + Tư vấn và thiết kế miễn phí nhà xưởng ở Bình Dương

"Tam chiêu" làm giá địa ốc

Thị trường căn hộ vừa có dấu hiệu tan băng đã được đội ngũ môi giới “đánh lên” với khoản tiền chênh từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ. Người mua không thận trọng rất dễ “sập bẫy” các chiêu làm giá này.

Những điều nên tránh khi chuyển nhà

Theo phong thủy, chuyển nhà hay dọn vào nhà mới có ảnh hưởng quan trọng đến sức khỏe và tài vận của gia chủ nên cần phải chọn ngày cẩn thận.

Trước khi chuyển tới nhà mới cần lưu ý

Chuyển đến nhà mới là một việc rất quan trọng, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc và sự hứng khởi mới cho các thành viên trong gia đình của bạn, nhưng nó cũng có những lưu ý phong thủy truyền thống mà bạn cần phải nắm rõ.

Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung

Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu bằng văn bản.

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Bình ...

Chủ sở hữu nhà ở bị mất Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận và nộp cho cơ quan quản lý nhà ở của cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận bao gồm:

Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở ...

1. Tại khu vực đô thị, việc nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được quy định như sau:

CẦN NHƯỢNG GẤP ĐẤT NỀN GIÁ RẺ KHU DÂN CƯ THỚI ...

Hướng đông, nằm ngay mặt tiền đường quốc lộ 13 DT: 120m2, 175m2, 150m2, 300m2, giá thương lượng

Nội dung giấy phép xây dựng

Nội dung chủ yếu của giấy phép xây dựng bao gồm

Pháp Luật Xây Dựng

XIN PHÉP XÂY DỰNG Ở BÌNH DƯƠNG
Dịch vụ xin phép xây dựng chuyên nghiệp ở Bình Dương, xin phép xây dựng xưởng, xin phép xây dựng nhà ...
Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng ở Bình Dương ...
Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng gồm
Nội dung giấy phép xây dựng
Nội dung chủ yếu của giấy phép xây dựng bao gồm
Yêu cầu về bản vẽ thiết kế xét cấp giấy phép ...
Yêu cầu về bản vẽ thiết kế xét cấp giấy phép xây dựng
Điều kiện để được xét cấp giấy phép xây dựng
Việc cấp giấy phép xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây
Quy định các công trình phải có giấy phép xây dựng ...
Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, kể cả công trình ...
XÂY SAI, CHỈ BỊ PHẠT KHÔNG CẦN THÁO DỠ!
Vậy là… kể từ ngày 2-4-2014 tới đây, những công trình xây dựng không phép, sai phép, sai thiết kế, sai ...
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ...
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị ở Bình Dương
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
Share and Facebook
  
Quảng Cáo
VIDEO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHÁNH NGHĨA

Địa chỉ: số 993 đường Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Điện thoại: (0650) 3856.607 -  Fax: (0650) 3856.607 - Hotline: 0986 587878

www.chanhnghia.vn     https://chanhnghia.com/ -    Email: info@chanhnghia.com

 

CONG TY XAY DUNG O BINH DUONG | CÔNG TY XÂY DỰNG Ở BÌNH DƯƠNG | NHÀ THẦU XÂY DỰNG Ở BÌNH DƯƠNGNHA THAU XAY DUNG O BINH DUONG| XIN PHEP XAY DUNG O BINH DUONG|THIET KE XAY DUNG|THI CONG XAY DUNG

  • ©chanhnghia.vn | Thiết kế web