CÔNG TY CỖ PHẦN XÂY DỰNG CHÁNH NGHĨA

TÊN TIẾNG VIỆT: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHÁNH NGHĨA
TÊN TIẾNG ANH: CHANH NGHIA CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
TÊN VIẾT TẮT: CHANHNGHIACO.JSC
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3702194418
VỐN ĐIỀU LỆ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
ĐỊA CHỈ: 993, Đường Huỳnh Văn Lũy, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
SỐ ĐIỆN THOẠI: (+84) 274 3856 607, Hotline 0986 58 78 78
WEBSITE: www.chanhnghia.vn
FANPAGE: www.facebook.com/chanhnghia.vn