Quyết định chủ trương đầu tư là gì?

Đầu tư là một hoạt động quan trọng, quyết định tới sự tăng trưởng của doanh nghiệp, sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực rất được chú trọng quan tâm. Do đó, Chanh Nghia Group mang đến bạn đọc bài viết Quyết định chủ trương đầu tư là gì hi vọng sẽ hữu ích đến các bạn.

Quyết định chủ trương đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư

1. Quyết định chủ trương đầu tư là gì?

1.1 Chủ trương đầu tư

Khoản 7 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 (có hiệu lực 01/01/2020) quy định:

Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, làm căn cứ để lập, trình và phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.

1.2 Quyết định chủ trương đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư là nhà đầu tư được cấp “giấy khai sinh” nhằm thể hiện sự thừa nhận chính thức của Nhà nước đối với nhà đầu tư và dự án đầu tư.

1.3 Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư như sau:

Các thủ tục trong quyết định chủ trương đầu tư
Các thủ tục trong quyết định chủ trương đầu tư

Hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư gồm:

+) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

+) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

+) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

+) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

1.4 Các dự án thuộc diện phải xin chủ trương đầu tư của Quốc hội

a. Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, gồm:

+) dự án nhà máy điện hạt nhân;

+) chuyển mục đích sử dụng đất đối với: vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan; rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vê môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1000 héc ta trở lên;

b. Dự án sử dựng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên;

c. Dự án đòi hỏi phải di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vụng khác;

d. Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hô quyết định.

1.5 Các dự án thuộc diện phải xin chủ trương đầu từ của Thủ Tướng Chính phủ

a. Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+) Dự án đòi hỏi phải di dân tái đinh cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở các vùng khác;

+) Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không, vận tải hàng không;

+) Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;

+) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí;

+) Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino;

+) Sản xuất thuốc lá điếu;

+) Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu vực kinh tế;

+) Xây dựng và kinh doanh sân gôn;

b. Dự án không thuộc các trường hợp tại ý (a) trong mục này có vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên;

c. Dự án của các nhà đầu tư nước ngoại trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng trừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài;

d. Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ Tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

1.6 Dự án thuộc diện phải xin chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

a. Dự án được nhà nước gia đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

b. Dự án có sự dủng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Lưu ý: Các dự án đầu tư tại trường hợp (a) của mục này tthực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thảm quyền phê duyệt không cần phải trình Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

2. Kết luận

Trên đây là một số kiến thức về Quyết định chủ trường đầu tư, về hồ sơ, thủ tục và các cơ quan liên quan quyết định chủ trương đầu tư. Với bài viết này Chanh Nghia Group hi vọng sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư đang quan tâm đến các vấn đề này.

Xem thêm bài viết liên quan