Tưởng nhớ ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.

     Trong những ngày tháng lịch sử này, với niềm xúc động và tự hào của cả dân tộc, lòng thành kính, biết ơn vô hạn, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Các cô, chú, anh, các chị đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, hy sinh cả mạng sống của mình vì mảnh đất thân yêu, vì dân tộc Việt Nam này.

   Chúng tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu thực hiện sứ mệnh “Xây tổ ấm – Dựng tương lai” của mình để đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.
Tập thể Chánh Nghĩa Group

Xem thêm bài viết liên quan